DIE BURGER

10 July 2002, page 2

"KONINKLIKES SE SKILDER VEREWIG TUTU VIR LIEFDADIGHEID"

British Airways News